Bizarno

Osobni izgled

admin

Mogu rezultirati ozbiljnim poremećajima u prehrani, od primjene
različitih dijeta do razvijanja ekstremnih posljedica kao što su anoreksija ili
bulimija. U psihološkim istraživanjima dovode se u vezu sa samopoštovanjem,
perfekcionizmom i drugim emocijama.
Sociološki faktori: uključuju činjenicu da djeca o hrani i prehrani prvenstveno uče iz svog
porodičnog okruženja. Obitelj je temeljno okruženje za socijalizaciju, pa je logično da
ima i najznačajniju ulogu u stvaranju odnosa prema društvenim vrijednostima. Kasnije
djeca mijenjaju taj odnos utjecajem vršnjaka i okruženja, a u mnogim istraživanjima
potvrđuje se razlika u ponašanju s obzirom na spol. Tako je, primjerice, zaključeno da u
istraživanju utjecaja provođenje dijeta vezanih uz osobni izgled mediji imaju značajno
veći utjecaj na djevojke, dok roditelji imaju značajno veći utjecaj na mladiće. Odrasli su
također pod utjecajem medija, poslovnog ambijenta, religije. Ako se sociološki faktori
vezuju uz ekonomske, onda se u neposrednom okruženju mogu naći nesigurna voda za
piće, loši sanitarni uvjeti, zagađenje, nedostatna higijena hrane, siromaštvo u obitelji i
neodgovarajuće odlaganje otpada. Socijološko-ekonomski uvjeti utječu na rast i razvoj
pojedinca, a loša prehrana zbog nedostatka novca i loših higijenskih uvjeta najvažniji su
među njima.

Nakon što su se u sumrak vratili od njega, izgledali su jadno,
bijedno i sumorno, a na Safiju koju su jako voljeli, uopšte nisu
obratili pažnju, što je bilo suprotno njihovom običaju. Tada je čula
svoga amidžu Ebu Jasira kako pita njenog oca: “Je li to on?”
Hujjej odgovori: “Jeste, tako mi Boga!”
Ebu Jasir priupita: “U potpunosti si ga prepoznao po osobinama
i opisu?”

Prehrana s obzirom na vjerovanje: čovjek može vjerovati velikom broju informacija
koje nas okružuju ili kreirati vlastito vjerovanje. Primjerice, osobe koje za sebe misle
da su osjetljivije, više vode računa i o informacijama koje će preuzeti, pa i o prehrani.
Vjerovanje se povezuje i s filozofijama života koje mogu biti i dio kompleksnog sustava
stila života.
Fiziološki faktor: velik je broj fizioloških faktora koji mogu utjecati na prehranu, među
najvažnijim je zdravstveni status organizma koji je povezan uz dob i spol, a ima veze i
s nasljednim faktorom. Gubitak zuba, demineralizacija kostiju, problemi s gutanjem,
metabolički poremećaji i mentalni poremećaji direktno utječu na odabir hrane, a njihov
se utjecaj povećava starošću ljudi. Kod ovih razmatranja vrlo je interesantno predstaviti
spoznaje vezane uz doživljavanje duboke starosti ili težnju čovječanstva k dugovječnosti.
Tako se uz dugovječne ljude povezuje nekoliko činjenica, među kojima je jedna od
važnijih da oni doživljavaju vrlo malo promjena kroz život i stresnih situacija. S obzirom
na način života, način prehrane, okruženje, život u prirodi i prirodnu hranu čini se da se
dugovječnost može doživjeti u prirodnom i mirnom okruženju.

Od bitnijih argumenata zasigurno su svjedočenja nepresušne kolone konvertita u islam, koja se, kao val za valom, konstantno talasa i koja se broji desetinama hiljada godišnje na svjetskom
nivou.
Svaka osoba koja je prešla na islam sa sobom nosi i svoju priču
o načinu prelaska: ili joj se desio neki događaj, ili je imala znanje
o prethodnim objavama, ili je se dojmilo nešto od ljepota islama,
ili je nešto posebno opazila, o nečemu razmislila, nešto pročitala,
čula nešto što joj se svidjelo o ljepoti islamske vjere, ili je ostala
impresionirana Kur’anom, ili je životopis o Vjerovjesniku صلى الله عليه وسلم ispunio
i ugrijao njeno srce.
Sve ove priče i ovi brojni prelasci na islam veličanstveni su
argument o istinitosti Vjerovjesnika صلى الله عليه وسلم i istinitosti Kur’ana.
Mnogi protivnici islama, također, posvjedočili su našem
Vjerovjesniku صلى الله عليه وسلم istinoljubivost i činjenicu da se radi o istinskom
Allahovom vjerovjesniku. Neki od njih su prešli na islam, a neki to
nisu učinili, već su navedenu činjenicu posvjedočili držeći se načela
pravednosti. Ako imamo slučaj da protivnik prizna ispravnost
učenja onoga sa kim je u sukobu, koji pomno u svojoj zasjedi
iščekuje samo jedan trenutak njegove pogreške, to nesumnjivo biva
veoma snažan dokaz o istinitosti Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve
sellem.

Leave A Comment