Bizarno

Utvrđeno je da tjelesna aktivnost

admin

Preporučuje se minimalnih 60 – 90 minuta fizičke aktivnosti dnevno, koju treba
prilagođavati dobi, stanju zdravlja organizma itd. Naročito je važno biti tjelesno aktivan
u provođenju redukcije hranjenja ili opće prihvaćenog termina u javnosti – dijeta.
Kod tjelesno aktivnih osoba znojenjem se gubi tekućine 0,29 – 2,6 L/h, što zahtijeva
njeno dodatno unošenje, a troši se i dodatna energija, što se nadoknađuje dodatnim
hranjenjem, a to znači dodatni proteini, ugljikohidtarti i drugi nutrijenti.
Slijedi poglavlje koje govori općenito o hrani. Važno je naglasiti da je o hrani na našim
prostorima objavljeno dosta vrijedne literature i da svako od objavljenih djela ima svoj
specifični pristup i manje ili više posvećuje se obradi specifičnih tema iz znanosti o hrani
ili znanosti o prehrani. Većina od tih djela korištena su za pisanje slijedećeg poglavlja, a
među najvažnijima su Matasović (1992), Živković (1996, 2002), Kaić-Rak i AntonićDegač (1990), Dunne (1996), Ćatović i suradnici (2000), Moskaljov i Benić (2003),
Belak i suradnici (2005), Mandić (2007), Katalinić (2007), Alebić (2008), Bender i
Krstev (2008), Krznarić (2008), Reiner (2008), Šatalić (2008), Krešić (2012), Jašić
(2015) te posebno zanimljivo izdanje Hrvatskoga društva prehrambenih tehnologa,
biotehnologa i nutricionista ”100 (i pokoja više) crtica iz znanosti o prehrani” u
autorstvu Šatalića i suradnika (2015).

Ovo je bila realnost oko koje se svi slažu, ali ništa od ovoga se
ne nalazi u Kur’anu.
Svaki autor stavlja dio sebe u svoja djela, ali Kur’an ostaje
božanski glas. Čak u Kur’anu imamo mjesto gdje Allah govori
Muhammedu da je trebao drugačije postupiti u određenoj situaciji, kao da ga ukorava (‘Abese, 1-2). Da je Muhammed صلى الله عليه وسلم autor
Kur’ana, taj slučaj zasigurno ne bi bio u Kur’anu.

Prema Zakonu o hrani hrana je svaka tvar ili proizvod prerađen, djelomično prerađen
ili neprerađen, a namijenjen je konzumaciji ili se može opravdano očekivati da će ga ljudi
konzumirati. Pojam hrane uključuje i piće, žvakaću gumu i bilo koju drugu tvar, uključujući
vodu, koja se namjerno ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili
obrade, pa i vodu za piće ili pakiranu vodu kao što je stolna voda, mineralna voda i izvorska
voda. Spoznaje o hrani kreću se od nutricionističkih koji je promatraju s aspekta sadržaja
nutrijenata, ali i nenutritivnih komponenata i njihovoj ulozi u organizmu, preko njene
kakvoće i senzorskih svojstava, do spoznaja o promjenama koje se događaju tijekom uzgoja,
prerade, čuvanja, pa i pripreme hrane. Označavanje hrane i sustav sigurnosti i zdravstvene
ispravnosti važno su poglavlje za zdravlje čovjeka, a nimalo beznačajan nije ni ekonomski
aspekt hrane jer proizvodnja i potrošnja hrane pridonose općem boljem standardu.

Pored toga, njegov govor – hadisi koji su zapisani i zadržani
od njega (u zbirkama hadisa) su izrazito različiti od kur’anskog
stila i govora. Treba imati na umu da su mnogi ajeti Kur’ana
objavljivani momentalno kao odgovor na neočekivane događaje
pa Muhammed صلى الله عليه وسلم nije imao vremena pažljivo planirati ono što je
rečeno. Kako je moguće da on održava dva različita stila govora u
razmaku od 23 godine, koliko je trajalo poslanstvo, a da nikada ne
pomiješa stilove? Ovo je sigurno fizički i psihički nemoguće.

Hranom ljudski organizam svakodnevno dobiva prehrambene (hranjive) tvari:
ugljikohidrate, masti, bjelančevine, minerale, vitamine i vodu (tablica 2), zastupljene u
hrani u različitim udjelima (Ćatović i sur., 2000; Mandić, 2007). Hranjive tvari u hrani
mogu biti esencijalne i neesencijalne; prve se u organizam moraju unijeti hranom jer se
ne mogu u organizmu sintetizirati, druge organizam može sam sintetizirati.

Zdravlje je prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (engl. World Health Organization,
WHO) “stanje potpunog mentalnog i socijalnog dobra, a ne samo odsutnost bolesti i
fizičke slabosti”. Posjedovanje najvećeg mogućeg zdravstvenog standarda jedno je od
osnovnih prava svakog ljudskog bića, bez obzira na rasu, vjeru, političko uvjerenje,
socijalni položaj. Da bi se zdravlje održalo u organizam se mora svakodnevno unositi
oko 40 esencijalnih tvari, među kojima većinu osiguravaju makronutrijenti.

Jedina logična mogućnost, koje se nameće sama od sebe, je
da jedinstvenost i porijeklo Kur’ana moglo doći isključivo od Boga
Jedinog. Baš kao što Allah kaže: Objavljivanje Knjige od Allaha je
Silnog i Mudrog! Mi ti (Muhammede) doista objavljujemo Knjigu, sa
Istinom… (Kur’an, 39:1-2)

Leave A Comment