Uradi sam

Brad’s Drink 1893

admin

Pepsi-Cola 1898–1905 – 28. augusta 1898. odlučeno je da se ime Brad’s Drink promijeni u Pepsi-Cola.

1905–1906 – Od ovog trenutuka logo počinje izgledao kao logo Coca Cola.

1940–1962, 2008-2009, 2014-danas – Ovo je najnovija verzija klasičnog scenarija Pepsi-Cole. Ovo je je ponovno korišteno za Pepsi-Cola Throwback napravljen s logotipom od prirodnog šećera od 2008. do 2009. Također se nalazi na poleđini svake boce Pepsi od novog dizajna boce 2. lipnja 2014.

1950–1962, 2004 – Skripta je smještena unutar dizajna čepa boce sa crvenim, bijelim i plavim prugama. Čep boce postao je dio logotipa, ali njegov dizajn se znatno razlikuje.

 1. godine logotip je moderniziran, a font je promijenjen u font sličan onom koji će se koristiti sljedećih šesnaest godina. Uz drugi “P” nalazi se i rezervirani zaštitni znak. Kao i prethodni logotip, to se još uvijek može vidjeti na nekim starijim automatima i natpisima.
 2. Pepsi je lansirao potpuno novi logotip, ali on je stupio na snagu tek početkom 2009. Kuglica Pepsi sada je ponovno dvodimenzionalna, riječ označava logo Diet Pepsi iz 1975

Pepsi je lansirao malo izmijenjeni novi logotip 2014, s natpisom riječi koji je malo deblji. Pored ažuriranja pokrenuta je i kampanja “Uživo za sada”. 3D verzija globusa iz 2008. također se koristi u istočnoj Aziji.

Prof. Tagat Tejasen, šef Odsjeka za anatomiju na Univerzitetu
Čang Mai u Tajlandu, proveo je puno vremena na istraživanju
receptora za bol. U početku nije vjerovao kada je čuo da Kur’an
spominje ovo prije 1400 godina.
Prof. Tejasen je bio toliko oduševljen ovom naučnom tačnošću
kur’anskog ajeta, da je na VIII Saudijskoj medicinskoj konferenciji
koja se održala u Rijadu (Saudi Medical Conference) na temu
“Naučni znakovi u Kur’anu i sunnetu”, javno izjavio: “Nema drugog
istinskog Boga osim Allaha, a Muhammed je Njegov Poslanik. ”23
A zar je razumno bilo šta drugo i reći…

Lični kritički osvrt

 

Smatram da je brend „Pepsi“ vrlo dobro prezentiran na tržištu, posebno pogledavši evoluciju njihovih loga. Trude se biti u koraku sa vremenom sa vrlo modernim dizajnima.

Ime brenda je poznato u cijelom svijetu i lako se izgovara i vrlo lako se pamti.

Boje u samom logu su upečatljive i lako se pamti izgled samog loga.

Pored dobre strane marketinga „Pepsi“ ima i dobar kvalitet, osvajali su velik broj nagrada i samim time dokazali da su dobar brend.

KAKO NAPISATI KRITIČKI OSVRT

 

 1. Izaberite nki brend koji smatrate zanimljivim
 2. Dajte kratak uvod u kojem sektoru brend egzistira, na koji način se prezentira, osnovne informacije
 3. Uradite prikaz osnovnih elemenata vizualnog identiteta izabranog brenda – logo, slogan, korporativne boje, memorandum, drugi elementi vzualnog ientiteta
 4. Dajte svoj kritički osvrt o tome da li je brend vizualno dobro prezentiran, da li je logo moderan i prihvatljiv, da li se vizualni elementi koriste u promociji….
 5. Veličina kritičkog osvrta – kartica do dvije
 6. Kritički osvrt šaljete mailom profesorici, ne morate printati.
 7. Z kritički osvrt dobijate maksimalno deset bodova.
 8. Kritički osvrt je OBAVEZNA PREDISPITNA OBAVEZA
 9. Krajni rok za slanje kritičkog osvrta je kraj semestra
 10. Bez poslanog kritičkog osvrta ne možete izaći na ispit

Uzvišeni Allah kaže: Vizantinci su pobijeđeni, u susjednoj
(najnižoj) zemlji, ali oni će poslije poraza svoga sigurno pobijediti, za
nekoliko godina. (Kur’an, 30:2-4)
Ovi ajeti su objavljeni nakon što su Persijanci žestoko porazili
Vizantince (Rimljane), toliko da je rimska imperija došla do tačke
raspadanja.
Pobjeda koju je Kur’an nagovijestio izgledala je toliko nemoguća da su arapski mnogobošci ove ajete uzimali kao predmet
ismijavanja i izazivali su njima muslimane. Mislili su da se nikada
neće dogoditi ova pobjeda koju Kur’an najavljuje izrazom “bid‘i
sinin”, odnosno izrazom koji označava period od 3 do 9 godina.
Međutim, nakon sedam godina 627. godine, dolazi vijest o
velikoj pobjedi Vizantinaca nad Persijancima.
Muslimani su se tada radovali i taj događaj bio je razlog da su
mnogi ljudi prihvatili islam.

Leave A Comment