Zabava

NIX je stabilan operativni sistem visokih performansi

admin
U dokaze o istinitosti Vjerovjesnika صلى الله عليه وسلم ubraja se i njegovo
izvještavanje o onome što će se dogoditi u budućnosti. Mnoge ashabe
obradovao je Džennetom, pa su umrli sa pravim vjerovanjem,
imanom. Za neke ljude kazao je da će biti stanovnici Vatre, pa su
oni umrli kao nevjernici. Također, obavijestio je o mnogim malim
predznacima Sudnjeg dana koji su se obistinili.
Sva navedena izvješća o budućnosti obistinila su se nakon
njegove smrti, a to se nije moglo znati bez objave.
U svakom od poglavlja nalaze se brojne vrijedne znanstvene činjenice koje su temeljito
obrađene i ovaj rukopis sigurno predstavlja značajan doprinos stručnoj i udžbeničkoj literaturi
u oblasti koju pokriva i koja je obrađena na specifičan način. Knjiga zadovoljava i visoke
suvremene didaktičko-metodičke zahtjeve, daje vrlo sistematizirano pregled postojećih znanja
u oblasti znanosti o prehrani i znanosti o hrani, s jednostavnim i praktičnim objašnjenjima, što
mu daje dodatnuvrijednost.
Knjiga može poslužiti studentima svih usmjerenja koja obuhvaćaju proučavanje hrane i
prehrane u njihovom praktičnom radu, a koristan je materijal za stručnjake u praksi koji su
se odlučili za preradu biljnih sirovina u prehrambene proizvode i ljekovitog, aromatičnog i
začinskog bilja u pripravke za pomoć zdravlju, profesionalno, ali i u svojim domaćinstvima s
namjeromdaproizveduspecifičanikvalitetanproizvod.
Ovim svojim riječima Hipokrat je još u davna vremena, 430. god. prije nove ere, postavio
temelje značaju pravilne prehrane u životu čovjeka.
Pravilna (zdrava, razborita) prehrana podrazumijeva zdravo unošenje svih neophodnih
hranjivih tvari (ugljikohidrati, masti, proteini, vitamini, minerali i voda), umjereno
količinski, raznoliko, primjereno životnoj dobi, fizičkoj i mentalnoj konstituciji,
radnim i intelektualnim naporima, klimi i radnoj okolini u kojoj živimo, zastupljenih i
iskorištenih u odgovarajućoj ravnoteži da se održi optimalno zdravlje.
Takvih primjera je mnogo te ćemo spomenuti samo neke.
O prestanku hilafeta Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao: “Hilafet će nakon
mene trajati trideset godina, zatim će postati kraljevstvo.”30
Upravo tako se i desilo! Halife su vladali 30 godina (Ebu Bekr 2
godine i 3 mjeseca, Omer 10 godina i 6 mjeseci, Osman 12 godina,
Alija 4 godine i 9 mjeseci i Hasan, sin Alije 6 mjeseci) a potom je
nastupilo nasljedno kraljevstvo.
Kako je Muhammed mogao znati koliko će koji od vladara da
dugo živi i vlada nakon njegove smrti, pa da kaže 30 godina?
Prilikom Hidžre (preseljenja iz Mekke u Medinu) kada je
Poslanik صلى الله عليه وسلم bio proganjan od strane Kurejšija, i sa njim je bio samo
Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan njim, svi oni su ga pomno tražili
kako bi ga ubili i tako osvojili vrijednu nagradu, a jedan od njih bio
je Suraka. U takvoj situaciji on je kazao Suraki: “Šta misliš o tome
da obučeš narukvice Kisre (persijskog vladara)?”
– Tako se i obistinilo, on ih je obukao u vrijeme vođe pravovjernih
Omera ibn El-Hattaba  nakon što su muslimani osvojili Persiju, a
što je, također, prethodno nagovijestio Allahov Poslanik.
Pravilno se hraniti znači uživati u raznolikosti namirnica koje organizam čine zdravima,
raznolikošću osigurati unos ispravne kombinacije hranjivih tvari, umjerenošću njihovu
dovoljnu količinu, a razum upotrijebiti za ono za što ga i imamo. Upoznati temeljne
principe pravilne prehrane znači razumijevati preporuke i/ili razlikovati izvore
informacija o nutricionističkim preporukama, imati barem najvažnije informacije o
hrani, načinu proizvodnje, sastavu, pravilnom rukovanju i čuvanju hrane; potrebno je
provjeravati informacije koje se nalaze na proizvodima i prilagođavati sve prikupljene
informacije svom načinu i prilikama života. Treba znati da nerazumno, nedovoljno
uzimanje ili potpun izostanak određenih nutrijenata u prehrani, kao i preobilno
uzimanje hrane ili uzimanje hrane koja je jednolična, ima svoje posljedice. Takva
prehrana rezultirat će poremećajima u organizmu i, sasvim je jasno, ti poremećaji mogu
uzrokovati vrlo teška oboljenja pa čak i u potpunosti uništiti organizam.
Dobro je znati i o ulozi države, o sustavu sigurnosti hrane i načinu na koji on funkcionira,
no to je pitanje već važnije za proizvođače, profesionalce i sve one koji su uključeni u
proizvodni lanac.

Leave A Comment